Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Najnowsze wydanie Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej. W książce poruszone pozostały zagadnienia powiązane z postępowaniem skargowo-wnioskowym również postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w placówkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.

Książka pomoże nie tylko rozwiać obiekcje osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, lecz tak jak przyczyni się do pogłębienia informacji na temat procedur z tym związanych. Podane w niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze trybu ich rozpatrywania. Skrybowie wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.
W książce zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej poprzez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Przeanalizowano między innymi kwestie wydawania dokumentów elektronicznych oraz doręczania ich uczestnikom postępowania. Ponadto autorzy w detalach omówili zagadnienie jawności i dostępu do akt sprawy oraz przedstawili, w jakich sytuacjach wskazane jest publiczne ogłaszanie dokumentów.
Opracowanie obejmuje zarówno wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje. Pisarze nie pominęli podobnie istotnych aspektów zgrupowanych z ochroną danych osobowych osób, które, składając skargę innymi słowy wniosek, ujawniają nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej organizacji.

Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji?
Kiedy można pozostawić skargę innymi słowy petycję bez rozpatrzenia?
Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych środków ochrony?
Czy można zaniechać wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku?

Advertisements