Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2016

Publikacja Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, tymczasem i na rzecz aplikantów w trakcie aplikacji także na rzecz praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z aspektu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wspólnie ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 razem z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) razem z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, casusy gospodarcze razem z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy wspólnie z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy także skargi sporządzone poprzez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich casusy cywilne, kazusy karne, kazusy gospodarcze, kazusy administracyjne wraz z rozwiązaniami oraz wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z obszaru prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego także skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.

Etyka zawodu adwokata komentarz

Publikacja ma na celu zbliżanie się etycznych aspektów zawodu adwokata.
W komentarzu omówione pozostały nie tylko reguły deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również rzeczowe dylematy, w stosunku do jakich staje adwokat w swojej codziennej praktyce.
W książce Etyka zawodu adwokata kazusy oprócz omówienia zasad realizowania zawodu adwokata (takich jak m.in. rzeczowość, wierność norm etycznych, strzeżenie godności zawodu adwokackiego) w treści wydania wyszperać można szereg praktycznych wskazówek odnośnie poprawnego zachowania się adwokata stającego w stosunku do wielu pytań, na jakie w trakcie swojej drogi zawodowej musi odpowiedzieć. W pracy wynaleźć można również pytania, na jakie nie ma gotowej odpowiedzi, a którą winien odszukać mecenas stający w obliczu własnych dylematów.
Komentarz uzupełnia wyselekcjonowane najświeższe orzecznictwo w kwestiach dyscyplinarnych, które konfrontuje Zasady ujęte w Zbiorze od strony teoretycznej z kazuistyką adwokackich przypadków codziennych.
Komentarz jest przeznaczony głównie na rzecz młodych adeptów w zawodzie: rozpoczynających praktykę adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Praca może zarówno zwrócić uwagę mecenasów bardziej doświadczonych także przedstawicieli innych, wysoko specjalizowanych zawodów prawniczych dla skonfrontowania różnorodnych punktów widzenia na powinności adwokackie.
Od strony redakcyjnej, zachowano układ komentarza rozwijającego się zgodnie z chronologią kolejnych Zasad. Czytelnik poszukujący odpowiedzi na wybrane tematyka problemowe, może je wynaleźć korzystając ze sporządzonego w tym celu indeksu haseł również aneksu, w którym zamieszczone są wybrane akty z tego zakresu: Prawo o adwokaturze, uchwała NRA w sprawie regulaminu realizowania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej czyli spółkach także Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej.