Szczególne formy spółek

Najnowsze wydanie Szczególne formy spółek. Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy tematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W książce wiele miejsca poświęcono wskazaniu gildia je charakteryzujących i omówieniu zadań wyróżniających wiadomy typ spółki szczególnej, dotyczących:

– jej utworzenia,
– przedmiotu działalności,
– akcji i obrotu nimi,
– stosunków majątkowych,
– zasad działania jej organów,
– nadzoru powyżej jej działalnością,
– rozwiązania spółki.

W lekturze zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w obszarze niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego – pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest także na rzecz prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, w jaki sposób i teoretyków prawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s