Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Najnowsze wydanie Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wspólnie z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje legislacyjne istotne na rzecz geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono tak jak regulacje legislacyjne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a również wiele innych aktów prawnych. Niniejsza lektura zbiera i porządkuje wszystkie akty ustawowe dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór bieżących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie artykułów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s