Prawo ZSRR

Polecamy książkę Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików)
Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze w języku polskim, a także pionierskie w skali międzynarodowej (poza Rosją), tak w szerokim zakresie chronologicznie i merytorycznie zakreślone opracowanie prawa radzieckiej Rosji oraz ZSRR. Przedstawia treści głównych gałęzi radzieckiego prawa: zawiera omówienie prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, również materialnego, w jaki sposób i procesowego, a a zarówno struktury sądów, prokuratury i organów bezpieczeństwa. Publikacja powinien zainteresować prawników, historyków, politologów, filozofów, niektórych znawców stosunków międzynarodowych, a zarówno przedstawicieli innych nauk społecznych

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s