Nowość na 2013 rok

FAKTURY DOKUMENTUJĄCE CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z VAT 2013
1. Kto wystawia faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT?
2. Dokumenty wystawiane przez podatników VAT zwolnionych
3. Jak prawidłowo wystawić rachunek?
4. Jak prawidłowo wystawiać faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT?

FAKTURY DOKUMENTUJĄCE CZYNNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE VAT
1. Kto w jakich okolicznościach wystawia fakt. dokumentujące czynności niepodlegające VAT?
2. Jak prawidłowo wystawiać faktury VAT, dokumentujące czynności niepodlegające VAT?
3. W jakim terminie wystawia się faktury dokumentujące czynności niepodlegające VAT?

DOKUMENTOWANIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH, OPODATKOWANYCH
W FORMIE RYCZAŁTU
1. Opodatkowanie ryczałtem usług taksówek osobowych
2. Faktura za świadczenie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
3. Obowiązek używania kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług taksówek osobowych

FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ PŁATNIKÓW

 • 1. Kiedy obowiązek wystawienia faktury VAT ciąży na komorniku (organie egzekucyjnym)?
 • 2. Terminy wystawienia leksykonu fakturowania 2013 przez płatników
 • 3. Sprzedaż przez komornika dla dostaw w trybie egzekucyjnym
 • 4. Jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona przez komornika (organ egzekucyjny)?
 • 5. Faktury ze stawką 0% wystawiane przez płatnika

WYSTAWIANIE FAKTUR PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW I USŁUG

 • 1. W jakich sytuacjach faktura VAT może być wystawiona przez nabywcę towarów lub usług?
 • 2. Czy faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu dostawcy powinny zawierać podpis dostawcy
 • (świadczącego usługę)?
 • 3. Wystawianie faktury w imieniu i na rzecz dostawcy
 • 4. Wystawianie faktur w imieniu dostawcy dla WDT
 • 5. W jakiej sytuacji możemy zacząć wystawiać faktury  i Leksykon VAT za naszych dostawców?
 • 6. W jakim terminie wystawiana jest przez nabywcę faktura VAT w imieniu sprzedawcy?
 • 7. Kto wystawia fakturę, jeśli umowa upoważniająca nabywcę towarów lub usług nie została złożona
 • w urzędzie?